tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Plan, Program studiów i karty przedmiotów Big Data

Plan, Program studiów i karty przedmiotów Big Data

Program studiów zbudowany jest z 4 modułów kształcenia:

 1. Moduł przedmiotów podstawowych: obowiązkowych i do wyboru

Moduł ten składa się z 15 przedmiotów obowiązkowych i obejmuje 720 godzin, za które student może uzyskać odpowiednio 54 punkty ECTS. Moduł przedmiotów podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu nauk wprowadzających do problematyki analityki zjawisk społecznych i ekonomicznych oraz zajęcia z wychowania fizycznego:

 1. Ekonomia
 2. Zarządzanie
 3. Statystyka
 4. Podstawy IT
 5. Matematyka
 6. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 7. Bezpieczeństwo informacji
 8. Ekonomia międzynarodowa
 9. Społeczne aspekty Big Data
 10. Wychowanie fizyczne
 11. Język angielski
 12. Metody badań społecznych
 13. Psychologia w interpretacji wyników badań
 14. Użyteczność danych sieciowych
 15. Projektowanie procesów

 

 1. Moduł przedmiotów kierunkowych: obowiązkowych i do wyboru

Moduł składa się z 17 przedmiotów, które obejmują łącznie 705 godzin i 63 pkt ECTS. Studenci uzyskują w ramach prowadzonych kursów niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla zawodów związanych z analityką wielkich zbiorów danych związanych z problematyką społeczno-ekonomiczną. Nabywaniu konkretnych umiejętności służą tu prowadzone zajęcia w ramach przedmiotów:

 1. Komunikacja w organizacji / Techniki negocjacji
 2. Ekonometria
 3. Prawne i etyczne aspekty badań
 4. Bazy danych
 5. Prawo w biznesie
 6. Psychologia społeczna
 7. Zarządzanie zespołami ludzkimi
 8. Programowanie (Python)
 9. Zarządzanie ryzykiem
 10. Wizualizacja informacji
 11. Badania jakościowe - projektowanie
 12. Zarządzanie innowacją i komercjalizacja
 13. Praca dyplomowa
 14. Elementy socjologii / Socjologia cyfrowa
 15. Filozofia / Logika
 16. Psychologia
 17. Seminarium licencjackie
oraz dwóch modułów specjalnościowych opisanych szczegółowo TUTAJ

Program stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej uchwalony Uchwałą Senatu nr 31/2023