tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Plan, Program studiów i karty przedmiotów Big Data

Plan, Program studiów i karty przedmiotów Big Data

Nazwa kierunku studiów: Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności:

  1. Analityka Big Data – programowanie i projektowanie badań
  2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych

Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji.

Big Data
, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!

Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość!

 

Czym jest Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej?

Studia w obszarze Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej otwierają drzwi do świata, gdzie nowoczesne technologie łączą się z analizą ogromnych zbiorów danych. Za fasadą tej fascynującej dziedziny kryją się skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie i metody statystyczne. Studenci zdobywają umiejętności programowania, analizy danych, zarządzania projektami badawczymi oraz wizualizacji wyników badań.

 

Czego się nauczysz?

Nauczysz się wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach biznesowych, analizować dane za pomocą technik Big Data, projektować badania społeczno-ekonomiczne i analizować dane behawioralne. Studia obejmą również skuteczne zarządzanie zespołami, korzystanie z otaczających danych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, a także analizowanie, prognozowanie i projektowanie procesów gospodarczych i społecznych dla biznesu i administracji.
 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki i instytucjach badawczych. Otwierają się przed nimi drzwi do roli analityków danych, ekspertów ds. sztucznej inteligencji, badaczy rynkowych, specjalistów ds. zarządzania danymi oraz konsultantów ds. innowacji. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach badawczych, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych oraz sektorze edukacyjnym, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na inteligentnej analizie danych.

Program  studiów na kierunku BIG DATA w analityce ekonomicznej i społecznej zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 31/2023 z dnia 26 zerwca 2023 r.

Plan studiów na kierunku BIG DATA

Karty przedmiotów ( sylabusy) kierunku BIG DATA